ELEKTRİKSEL ÖLÇÜM VE KONTROLLER

ELEKTRİKSEL ÖLÇÜM VE KONTROLLER

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”  uyarınca çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ nin Ek-III Bölümünün 2.3. Tesisatlar Maddesinin 2.3.1. Bendinde; “İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır.” hükmündedir.

Aynı Yönetmeliğin Ek-III Bölümünün 2.3.2. Bendinde; “Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri tarafından yapılır.” hükmündedir.

Firmanız bünyesindeki Elektriksel Periyodik Kontroller yapan kişilerin bağımsızlık, tarafsızlık ve güvenilirlik açısından muayene ettikleri ekipmanın tasarımcısı, tedarikçisi, montajcısı, satıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamasına dikkat ediniz.

Etiketler

Paylaş

Toplam Ziyaretçi: 642