Sıkça Sorulan Sorular

Periyodik kontrol yaptırma zorunluluğu var mıdır?

“İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” 7.madde iş ekipmanın kontrolü ; 2.madde bakım ve onarımlar ile ilgili kısımlar gereğince periyodik kontrol yaptırmak zorunludur

Periyodik kontroller neden yaptırılmalı?

-İş kazalarının önüne geçmek -Makine ve cihazların güvenli ve uzun ömürlü olarak kullanılmasını sağlamak -Çalışma koşullarını daha verimli hale getirmek -Makinelerin ömrünün uzamasına katkıda bulunmak -İnsan-makine ilişkisine katkıda bulunmak -Çevre kirliliğinin önüne geçebilmek -Üretimin veriminin artmasına katkıda bulunmak ve daha bir çok sebepten dolayı periyodik kontrollerin yapılması gerekmektedir

Periyodik kontroller çok maliyetli midir?

Can ve mal kaybına yol açan iş kazalarına,kullanılan cihaz ve makinelerin işlevini yitirmesine kıyasla çok daha az maliyetlidir

MSM PERİYODİK KONTROL

MSM kuruluş felsefesini güvenilir hızlı ve kaliteli bir çalışma prensibine dayandırarak geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı kendisine ilke edinmiştir.Çalıştığımız firmalara ait tüm bilgi, belge, ekipman ve cihazların ilgili yönetmelik ve mevzuatlarına uygun bir şekilde kontrol ve denetimlerini yapmaktadır.Periyodik olarak yapılan bu faaliyetlerinin sürdürülmesinde müşteri mahremiyetini koruma,tarafsızlık,dürüstlük ve gizlilik esaslarını korumayı taahhüt ediyoruz. MSM olarak deneyimli ve teknik personellerimiz, kariyerinde uzman çalışma arkadaşlarımızla 1-Kaldırma-iletme ekipmanlarının periyodik kontrollerini 2- Basınçlı ekipmanların periyodik kontrollerini, 3- Elektriksel ölçüm ve periyodik kontrollerini , 4- İş hijyeni(ortam ölç.) ölçümlerini yapmaktayız. MSM PERİYODİK KONTROL,tüm teknik inceleme,keşif ve deneyimlerinde sizlere hizmetlerini sunmaktadır.

Share

Toplam Ziyaretçi: 644